JOHN ESPEN JACOBSEN

Sildavika 14

5357 Fjell

 

Mob: 482 87 025

e-mail: johnespenjacobsen@hotmail.com  

Yrke : Operatør

 

Biler:   Chevrolet Nova

 

Endring i adresse, Tlf.,Mob.,e-mail og biler sendes på SMS til ACCA MOBIL 986 63 718

Tilbake