2013 Tesla Model S.Eier er Christer Langum

Christer kjøpte denne ny i desember 2013.
Made in America!
Han har også vært på skikkelig langtur med bilen...og ja, det finnes ladestasjoenr overalt...

Send mer bilder og info til webmaster.

Tilbake